Tipuri de manifestări delincvente la copii

Evidenţiind faptul că formele de manifestare a inadaptării si neintegrării sociale se pot concretiza in comportamentul delincvent juvenil care prezintă aspecte diferenţiate in funcţie de personalitatea tânarului delincvent, de contextul social în care s-a realizat socializarea acestuia şi de situaţia care a facilitat comiterea delictului, a fost realizată o tipologie a actelor şi faptelor antisociale comise de unii adolescenţi. În cele ce urmează prezentăm ce fel de manifestări delincvente juvenile pot fi întalnite in viaţa de zi cu zi. Citește tot

Ofertanţii de servicii sociale şi caracteristicile acestora

Definiţia instituţiilor spune că acestea sunt societăţi sau corporaţii cu un caracter public, în mod special, care pune la dispoziţia societăţii diverse servicii. În general, în serviciile sociale sunt incluse: „angajare pentru muncă, asigurarea locuinţelor, educaţie, sănătate, securitate socială şi servicii de recreere”. În ţara noastra, serviciile sociale sunt oferite prin asociaţii, fundaţii şi instituţii de stat, cu scop nonprofit. Citește tot

Începutul şi sfârşitul aplicării in timp a regimului matrimonial

Ca o consecinţă a caracterului său, regimul matrimonial nu se poate aplica decât din momentul incheierii căsătoriei, deoarece aceasta este data de la care se poate vorbi de efecte juridice, atât extrapatrimoniale, cât şi patrimoniale, între soţi. Pentru regimurile matrimoniale legale, regula este că se aplică automat din momentul consumării celebrării căsătoriei, fără vreo manifestare de voinţă specială din partea soţilor. Citește tot