Începutul şi sfârşitul aplicării in timp a regimului matrimonial

Ca o consecinţă a caracterului său, regimul matrimonial nu se poate aplica decât din momentul incheierii căsătoriei, deoarece aceasta este data de la care se poate vorbi de efecte juridice, atât extrapatrimoniale, cât şi patrimoniale, între soţi. Pentru regimurile matrimoniale legale, regula este că se aplică automat din momentul consumării celebrării căsătoriei, fără vreo manifestare de voinţă specială din partea soţilor. Citește tot