Carta Laicității în Școală

Această Cartă, elaborată de Ministerul Educației Naționale din Franța, ar trebui adoptată de urgență în România, al cărei sistem de educație, oricum extrem de slab și precar, este pe cale să devină vehiculul ignoranței incredibile colportate de către elementul religios.

După imagine, traducerea în română, deschisă la corecții. Cei cu abilități de specialitate pot prelua Carta, schimbând textul și culorile pentru adaptare la România.

Dați mai departe!

Carta Laicității la Școală


REPUBLICA ESTE LAICĂ

ȘCOALA ESTE LAICĂ

Carta Laicității în Școală

Națiunea încredințează Școlii misiunea de a împărtăși elevilor valorile Republicii

 1. Franța este o republică indivizibilă, laică, democratică și socială. Ea asigură egalitatea în fața legii, pe întregul său teritoriu, a tuturor cetățenilor săi. Ea respectă toate credințele.
 2. Republica laică organizează separarea religiilor de Stat. Statul este neutru în privința convingerilor religioase sau spirituale. Nu există o religie de Stat.
 3. Laicitatea garantează tuturor libertatea de conștiințăFiecare este liber a crede sau a nu crede. Ea permite libera expresie a convingerilor sale, în cadrul respectului pentru cele ale altora și în limitele ordinii publice.
 4. Laicitatea permite exercițiul cetățeniei, împăcând libertatea fiecăruia cu egalitatea și fraternitatea tuturor în grija pentru interesul general.
 5. Republica asigură în stabilimentele școlare respectarea fiecăruia dintre aceste principii.
 6. Laicitatea școlii oferă elevilor condițiile pentru a-și forma personalitatea, a-și exercita liberul arbitru și a învăța însușirile cetățenești. Ea îi protejează de orice prozelitism și orice presiune care îi împiedică să-și facă propriile alegeri.
 7. Laicitatea asigură elevilor accesul la o cultură comună.
 8. Laicitatea permite exercitarea libertății de expresie a elevilor în limitele bunei funcționări a Școlii, cum sunt respectul față de valorile republicane și de pluralitatea convingerilor.
 9. Laicitatea implică respingerea tuturor violențelor și tuturor discriminărilor, garantează egalitatea între fete și băieți și se sprijină pe o cultură a respectului și înțelegerii celuilalt.
 10. Transmiterea către elevi a sensului și valorii laicității este atribuția întregului personal, alături de alte principii fundamentale ale Republicii. El veghează la aplicarea lor în cadrul școlar. Lui îi revine aducerea prezentei carte la cunoștința părinților elevilor.
 11. Personalul are o datorie de strictă neutralitate: el nu trebuie să-și manifeste convingerile politice sau religioase în exercițiul funcțiunii sale.
 12. Lecțiile sunt laice. Pentru a garanta elevilor deschiderea cea mai obiectivă posibil la diversitatea viziunilor asupra lumii precum și la întinderea și exactitatea cunoștințelor, niciun subiect nu este exclus aprioric de la chestionarea științifică și pedagogică. Niciun elev nu poate invoca o convingere religioasă sau politică pentru a contesta unui profesor dreptul de a trata o chestiune din programă.
 13. Nimeni nu se poate prevala de apartenența religioasă pentru a refuza să se conformeze regulilor aplicabile în Școala Republicii.
 14. În stabilimentele școlare publice, regulile conviețuirii în diferite spații, precizate în regulamentul interior, respectă laicitatea. Portul de semne sau îmbrăcăminte prin care elevii manifestă ostentativ o apartenență religioasă este interzis.
 15. Prin gândurile și activitățile lor, elevii contribuie la menținerea vie a laicității în sânul stabilimentului lor.
(5,00 / 3 evaluări)
Loading...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Cod HTML permis: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Abonament la comentariile articolului   Abonament la toate comentariile