Diverse (categorie)

Articole diverse.

Principiul autorităţii de lucru judecat

Acest principiu juridic presupune că o acţiune nu poate fi judecată decât o singura dată – non bis in idem. Dacă facem referire la practică, în situaţia în care se aplică o sancţiune pentru acelaşi act, de două ori, într-o procedura diferită, chiar şi în condiţiile în care acest lucru se face respectându-se nişte reguli care au în întregime scopuri diferite, se consideră că principiul este respectat. Citește tot

Principii de bază ale funcţionării şi orgănizării sistemului public de pensii

Societatea pusă în faţa unei dezvoltări ascendente pe seama civilizaţiei defineşte noi cerinţe privind îmbunătăţirea standardului de viaţă, şi încercarea de a se realiza un climat de securitate socială. Grupul ţărilor în tranziţie, din care face parte şi România, este confruntat cu cerinţa reformării profunde a întregului sistem de protecţie socială şi mai ales a subsistemului de asigurări sociale. Citește tot

Strategii anti-corupţie: reformarea bazei procedurale a guvernului; programele guvernamentale care pot genera corupţie; atitudinile publice şi autoreglementarea sectorului privat

 

Reformarea bazei procedurale a guvernului. Strategiile din aceasta categorie vizeaza direcţia reformarii bazei procedurale a guvernului, în scopul măririi transparenţei şi descurajării corupţiei. Acest lucru implică reformarea procedurilor birocratice şi a practicilor utilizate în domeniul achiziţiilor publice, reformarea sistemului de finanţare a campaniilor electorale şi a legii electorale, precum şi crearea unei justiţii independente. Citește tot

Tipuri de manifestări delincvente la copii

Evidenţiind faptul că formele de manifestare a inadaptării si neintegrării sociale se pot concretiza in comportamentul delincvent juvenil care prezintă aspecte diferenţiate in funcţie de personalitatea tânarului delincvent, de contextul social în care s-a realizat socializarea acestuia şi de situaţia care a facilitat comiterea delictului, a fost realizată o tipologie a actelor şi faptelor antisociale comise de unii adolescenţi. În cele ce urmează prezentăm ce fel de manifestări delincvente juvenile pot fi întalnite in viaţa de zi cu zi. Citește tot